Quảng cáo
Huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai nỗ lực thu ngân sách nhà nước

Huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai nỗ lực thu ngân sách nhà nước

Trong 10 tháng năm 2021, tổng thu ngân sách theo phân cấp của huyện Ia Grai đạt hơn 96 tỷ đồng, đạt 152% dự toán tỉnh Gia Lai giao, bằng 115% dự toán HĐND huyện giao và tăng hơn 42,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận, nhất là trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.