Tình hình kinh tế - xã hội Quý II và 6 tháng đầu năm 2023

Tình hình kinh tế - xã hội Quý II và 6 tháng đầu năm 2023

Kinh tế - xã hội Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2023 đã đạt được những kết quả tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo. Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2023 đạt 3,72%, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp. Tăng trưởng GDP quý II/2023 ước tính tăng 4,14% so với cùng kỳ 2022.