Đã chấp thuận cho trên 90 tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

Đã chấp thuận cho trên 90 tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

Trên 90 tổ chức đã được Tổng Cục thuế công nhận và công khai thông tin tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử. Mới đây, hệ thống giải pháp hóa đơn điện tử (Hóa đơn CT - hoadonct.gov.vn) của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) tiếp tục được Tổng cục Thuế cho phép cung cấp dịch vụ và công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.