Bộ Tài chính và Tòa án Nhân dân tối cao đẩy mạnh phối hợp công tác

Bộ Tài chính và Tòa án Nhân dân tối cao đẩy mạnh phối hợp công tác

Ngày 20/9/2022, Bộ Tài chính và Ban Cán sự đảng Tòa án Nhân dân tối cao có cuộc làm việc nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác phối hợp giữa hai bên. Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chủ trì cuộc làm việc.