VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: TONY BARBER

Nước Đức chưa đủ mạnh!

Nước Đức chưa đủ mạnh!

(Tài chính) Đức chỉ thành công khi có thể đảm bảo đến cùng sức khỏe của khu vực đồng tiền chung châu Âu, Tony Barber - tác giả của bài báo đăng trên tạp chí tài chính danh tiếng Financial Times - nhận định.