Đề xuất đổi tên trạm thu phí thành "trạm thu tiền"

Đề xuất đổi tên trạm thu phí thành "trạm thu tiền"

Trong dự thảo sửa đổi bổ sung Thông tư 49/2016/TT-BGTVT quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất sử dụng tên gọi trạm thu tiền.