1 tháng, ngành Hải quan phát hiện, bắt giữ 1.106 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan

1 tháng, ngành Hải quan phát hiện, bắt giữ 1.106 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, từ ngày 16/3 - 15/4/2022, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ tổng số 1.106 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 215 tỷ đồng, qua đó thu nộp vào ngân sách đạt 21,788 tỷ đồng.
Ngành Hải quan phối hợp bắt giữ 61 vụ việc vi phạm pháp luật

Ngành Hải quan phối hợp bắt giữ 61 vụ việc vi phạm pháp luật

Từ ngày 16/12/2021 đến 15/4/2022, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập thông tin, nắm vững địa bàn quản lý, chủ trì và phối hợp bắt giữ 61 vụ việc vi phạm pháp luật, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính khoảng 1,044 tỷ đồng.