Vì sao Apple “không nửa lời” nhắc tới AI?

Vì sao Apple “không nửa lời” nhắc tới AI?

Trong sự kiện ra mắt iPhone 15, điều khiến người ta chú ý là Apple không nửa lời nhắc tới “AI” (trí tuệ nhân tạo). Khi được hỏi về vấn đề này, Apple cũng lảng ngay lập tức.