Đề xuất 6 nhóm giải pháp đảm bảo an ninh tài nguyên nước quốc gia

Đề xuất 6 nhóm giải pháp đảm bảo an ninh tài nguyên nước quốc gia

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại dự thảo Quyết định, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề ra 6 nhóm giải pháp nhằm đảm bảo an ninh tài nguyên nước quốc gia...