Lợi ích của việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm đối với doanh nghiệp

Lợi ích của việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm đối với doanh nghiệp

Trong bối cảnh người tiêu dùng vẫn còn nghi ngại về chất lượng thì hệ thống truy xuất nguồn gốc không chỉ là cái "tem", mà còn là trách nhiệm của nhà sản xuất, của doanh nghiệp. Vậy cụ thể những lợi ích mà doanh nghiệp được hưởng khi thực hiện nghiêm túc việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm là gì?