Dịch vụ truyền hình trên internet, cuộc đua nhiều thử thách

Dịch vụ truyền hình trên internet, cuộc đua nhiều thử thách

Cuộc đua không cân sức về thị phần của dịch vụ truyền hình trên internet (Over The top Television-OTT) giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đã và vẫn đang diễn ra khốc liệt. Hơn lúc nào hết, các doanh nghiệp Việt buộc phải bứt phá để tồn tại và giành lại thị phần ngay trên chính “sân nhà”.