Phát huy vai trò của báo chí trong truyền thông chính sách

Phát huy vai trò của báo chí trong truyền thông chính sách

Theo TS. Lê Vệ Quốc - Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp), truyền thông chính sách pháp luật từ sớm, từ xa ngay từ khâu dự thảo, nhằm bảo đảm, phát huy quyền làm chủ của người dân trong xây dựng và ban hành chính sách, pháp luật để nội dung chính sách, pháp luật thực sự thể hiện ý chí của Nhân dân xuất phát từ nhu cầu...
Hoàn thiện hệ thống pháp luật về truyền thông chính sách

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về truyền thông chính sách

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành rà soát, hoàn thiện thể chế, văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả của các cơ quan truyền thông, báo chí, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ truyền thông chính sách, vừa phát huy sự lãnh đạo, chỉ đạo, vừa phát huy tính sáng tạo…
Tạo bước ngoặt trong truyền thông chính sách

Tạo bước ngoặt trong truyền thông chính sách

Nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ làm công tác truyền thông chuyên nghiệp, hiệu quả, trách nhiệm, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng nghiệp vụ thông tin, truyền thông năm 2022 khu vực phía Nam. Hội nghị gồm 5 chuyên đề trang bị kỹ năng về tuyên truyền, vận động, thuyết phục trong thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) theo hình thức nhóm nhỏ, trực tuyến, trên mạng xã hội; kỹ năng biên tập, sản xuất các sản phẩm truyền thông hiện đại.