Lợi nhuận quý I/2019 của TTC Land tăng mạnh

Lợi nhuận quý I/2019 của TTC Land tăng mạnh

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín-TTC Land (SCR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2019. Theo đó, doanh thu thuần TTC Land đạt 172 tỷ đồng, lợi nhuận tăng mạnh, đạt gần 89 tỷ đồng.