Thương mại và dịch vụ phát triển chuyên nghiệp và hiện đại

Thương mại và dịch vụ phát triển chuyên nghiệp và hiện đại

Với việc đẩy mạnh và ban hành các chính sách ưu đãi đầu tư, Bạc Liêu đã thu hút được nhiều dự án phát triển thương mại - dịch vụ và bưu chính viễn thông. Hiện nay, các thế mạnh này đang được phát huy và dự báo sẽ tăng trưởng nhanh khi các trung tâm thương mại (TTTM) được đầu tư xây dựng tại Bạc Liêu và đưa vào khai thác trong năm 2022.