Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với đại dịch

Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với đại dịch

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các ngành sản xuất công nghiệp, chế biến tiếp tục bị ảnh hưởng dẫn đến nguy cơ đứt gãy chuỗi sản xuất. Đặc biệt, đợt dịch lần 4 đã và đang tác động mạnh vào các khu công nghiệp, nơi tập trung phần lớn lực lượng lao động, những doanh nghiệp lớn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Điều này khiến hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng.
Chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với đại dịch Covid-19

Chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với đại dịch Covid-19

Thời gian qua, các chính sách ứng phó của Chính phủ Việt Nam với đại dịch Covid-19 đã thu được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy, các chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với đại dịch Covid-19 cũng phát sinh một số bất cập, hạn chế chưa phù hợp với thực tế.