Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nội dung thuộc chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nội dung thuộc chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Chiều ngày 23/5, trình bày báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTKCLP) năm 2021, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Phạm Thúy Chinh cho biết, Ủy ban Tài chính - Ngân sách cơ bản thống nhất với đánh giá của Chính phủ về công tác THTKCLP năm 2021.