Vietcombank dành 100.000 tỷ đồng cho khách hàng cá nhân vay

Vietcombank dành 100.000 tỷ đồng cho khách hàng cá nhân vay

Nhằm hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất cạnh tranh, ngay từ đầu năm 2023, Vietcombank triển khai chương trình ưu đãi lãi suất cho vay ngắn hạn sản xuất kinh doanh với quy mô lên tới 100.000 tỷ đồng.