Quảng cáo
Doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu về nợ thuế

Doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu về nợ thuế

Tại TP. Hồ Chí Minh (TPHCM), thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản trong 6 tháng đầu năm 2019 giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm 2018; lệ phí trước bạ nhà đất cũng giảm 28,36%.