Cơ chế nào cho tiền kỹ thuật số của Việt Nam?

Cơ chế nào cho tiền kỹ thuật số của Việt Nam?

Bằng cách cung cấp một “mỏ neo” tiền tệ, CBDC sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì một hệ thống thanh toán hoạt động tốt, sự ổn định tài chính và cuối cùng là niềm tin vào tiền tệ...
TP. Hà Nội đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

TP. Hà Nội đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

TP. Hà Nội sẽ đẩy mạnh phát triển, ứng dụng các phương tiện và mô hình thanh toán, chuyển tiền hiện đại, dễ sử dụng trong lĩnh vực thuế, thanh toán hóa đơn điện, nước, học phí, viện phí, chi trả lương, trợ cấp từ bảo hiểm xã hội...
Mạng lưới Bảo hiểm y tế toàn dân bảo phủ đạt gần 91%

Mạng lưới Bảo hiểm y tế toàn dân bảo phủ đạt gần 91%

Sau nhiều nỗ lực, đến nay, Việt Nam đã bao phủ được mạng lưới bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân đạt gần 91% so với 75% cách đây hơn 4 năm, bảo hiểm xã hội (BHXH) cũng được mở rộng chiếm 30% lực lượng lao động, tăng gấp 1,3 lần so với năm 2015.