Vietcombank được tăng thêm 2,7% dư nợ tín dụng

Vietcombank được tăng thêm 2,7% dư nợ tín dụng

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa được Ngân hàng Nhà nước tăng giới hạn tín dụng tối đa. Theo đó, Vietcombank đã được tăng thêm 2,7% dư nợ tín dụng tối đa đến 31/12/2022.