Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến hàng đầu của dòng vốn FDI

Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến hàng đầu của dòng vốn FDI

Ông Michael Kokalari - CFA, Chuyên gia Kinh tế trưởng VinaCapital cho rằng, Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến hàng đầu cho FDI, đặc biệt là từ các công ty đa quốc gia đang tìm cách sản xuất để xuất khẩu và tìm kiếm một cơ sở sản xuất thay thế hoặc bổ sung cho Trung Quốc trong tương lai gần.