2 tháng đầu năm, vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt gần 5 tỷ USD

2 tháng đầu năm, vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt gần 5 tỷ USD

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong gần hai tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt gần 5 tỷ USD, bằng 91,5% so với cùng kỳ năm 2021. Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 1,7 tỷ USD, chiếm 34,2% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, tăng 59,3% so với cùng kỳ 2021.
Việt Nam tiếp tục là "thỏi nam châm" hút vốn FDI

Việt Nam tiếp tục là "thỏi nam châm" hút vốn FDI

Theo các chuyên gia, triển vọng về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam trong năm 2021 rất lạc quan. Nhiều chuyên gia nhận định, tổng vốn đăng ký và đầu tư trực tiếp vào Việt Nam năm 2021 sẽ cao hơn mức 28,5 tỷ USD (vốn đăng ký) và 19,98 tỷ USD (vốn thực hiện).