Tổng cục Dự trữ Nhà nước có thêm tân Vụ trưởng

Tổng cục Dự trữ Nhà nước có thêm tân Vụ trưởng

Sáng ngày 29/11/2021, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã công bố quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Việt Hà - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý hàng dự trữ giữ chức Vụ trưởng Vụ Quản lý hàng dự trữ. Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Đỗ Việt Đức dự và trao quyết định cho ông Phạm Việt Hà.