VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: WORKPLACE

Bước đầu của quá trình chuyển đổi số

Bước đầu của quá trình chuyển đổi số

Khởi đầu cho quá trình chuyển đổi số, Tập đoàn Phú Long đã chính thức ra mắt và triển khai nền tảng Workplace tới toàn thể cán bộ nhân viên (CBNV) Phú Long và các công ty thành viên. Workplace là một nền tảng kết nối, giao tiếp và tương tác giữa các thành viên trong Công ty.