Khả năng chiến đấu của xe bọc thép BTR-80

Khả năng chiến đấu của xe bọc thép BTR-80

BTR-80 là một loại xe bọc thép chở quân bánh lốp 8x8 được Liên Xô thiết kế để hỗ trợ hỏa lực và vận chuyển lính chiến đấu tới trận địa. Loại xe này được bắt đầu sản xuất vào năm 1986 để thay thế các loại BTR trước đây. BTR-80 trang bị súng máy hạng nặng KPVT 14,5 mm và súng máy PKT đồng trục 7,62 mm đặt trên cùng tháp pháo. Thực tế chiến đấu đã chứng minh BTR-80 hoạt động cực kỳ hiệu quả trong vùng địa hình đồi núi gập ghềnh, cung cấp hỏa lực hỗ trợ đáng kể cho phân đội bộ binh mang vũ khí nhẹ chuyên chở trong xe.