Không thông quan nhập cảnh, kẹp chì hải quan đối với xe ô tô chở quá tải

Không thông quan nhập cảnh, kẹp chì hải quan đối với xe ô tô chở quá tải

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc xe quá khổ giới hạn vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan. Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu cơ quan hải quan không giải quyết thủ tục thông quan nhập cảnh, thủ tục kẹp chì hải quan đối với trường hợp xe ô tô chở hàng hóa vượt quá trọng tải thiết kế được ghi trong giấy đăng ký xe.