Gắn phong trào thi đua yêu nước với nâng cao hiệu quả hoạt động

Gắn phong trào thi đua yêu nước với nâng cao hiệu quả hoạt động

Tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương, phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể. Nội dung phong trào TĐYN luôn gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.