Quảng cáo
Quy định mới cho xuất khẩu rau quả vào EU

Quy định mới cho xuất khẩu rau quả vào EU

EU vừa thông báo tần suất kiểm tra thực tế với một số mặt hàng rau quả được nhập khẩu vào thị trường này. Quy định này sẽ được áp dụng từ ngày 15/11/2021.