Châu Âu phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản, thách thức thế nào tới Việt Nam?

Châu Âu phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản, thách thức thế nào tới Việt Nam?

Thống kê cho thấy, sản lượng thuỷ sản nuôi trồng tại châu Âu tăng với con số trung bình 3%, kéo dài từ năm 2024-2028. Phía EU chạy chương trình quảng bá hải sản của họ với tiêu chí bền vững, chất lượng, đảm bảo môi trường, điều này có thể ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường này.
Cà Mau hỗ trợ doanh nghiệp để bứt phá xuất khẩu thuỷ sản

Cà Mau hỗ trợ doanh nghiệp để bứt phá xuất khẩu thuỷ sản

Cà Mau đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp (DN), kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản đến nay đạt khoảng 786 triệu USD, bằng 65,5% kế hoạch, giảm 8,37% so với cùng kỳ. Hiện tỉnh thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ DN xuất khẩu thuỷ sản để bứt tốc, đến cuối năm kim ngạch xuất khẩu đạt 1,3 tỷ USD như mục tiêu đã đề ra.
Các đơn hàng xuất khẩu thuỷ sản gặp khó khăn

Các đơn hàng xuất khẩu thuỷ sản gặp khó khăn

Theo ông Trần Đình Luân - Cục trưởng Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tháng 8/2023, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản giảm chỉ còn 750 triệu USD. Các đơn hàng hiện nay tương đối khó khăn. Do đó, trong thời gian tới, cần rà soát linh hoạt vùng nguyên liệu thủy sản để trong trường hợp thị trường, đơn hàng tốt chúng ta không bị động.