Tăng cường công tác cơ cấu lại và xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Theo thoibaonganhang.vn

(Tài chính) Thống đốc Ngân hành Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố tăng cường chỉ đạo công tác cơ cấu lại và xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn.

Tăng cường công tác cơ cấu lại và xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo văn bản này, thời gian qua NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo quyết liệt các TCTD trên địa bàn triển khai tích cực và đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại và xử lý nợ xấu theo đúng chỉ đạo của Thống đốc NHNN. Kết quả triển khai thực hiện tại các tỉnh, thành phố đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch và lộ trình đặt ra tại các Đề án của toàn Ngành.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai theo đúng mục tiêu, lộ trình đã đề ra tại Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015” và Đề án “Xử lý nợ xấu của các TCTD”, tại văn bản vừa ban hành Thống đốc NHNN yêu cầu Giám đốc NHNN chi nhánh khẩn trương triển khai các công việc sau:

Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, giám sát chặt chẽ các TCTD trên địa bàn thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ cơ cấu lại, giám sát thường xuyên diễn biến nợ xấu và thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu của các TCTD trên địa bàn theo các chỉ đạo của Thống đốc NHNN.

Đồng thời thường xuyên đánh giá việc triển khai công tác cơ cấu lại và xử lý nợ xấu để xác định rõ những nội dung/mục tiêu chưa đạt nhằm đảm bảo thực hiện đúng tiến độ của Phương án/Kế hoạch đã được duyệt. Chỉ đạo điều chỉnh Phương án/Kế hoạch cho phù hợp với thực tiễn trong trường hợp cần thiết.

NHNN chi nhánh có TCTD đặt trụ sở chính trên địa bàn có biện pháp chủ động phối hợp chặt chẽ với NHNN chi nhánh nơi TCTD có các đơn vị mạng lưới để theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện phương án cơ cấu lại và kế hoạch kiện toàn tổ chức và hoạt động các đơn vị mạng lưới đã được phê duyệt; chỉ đạo TCTD gửi nội dung cơ cấu lại có liên quan tới các đơn vị mạng lưới cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố liên quan để phối hợp chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc thực hiện. Kịp thời báo cáo NHNN (qua Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng) các khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị để đảm bảo TCTD thực hiện thành công phương án cơ cấu lại được phê duyệt.

Cùng với đó, rà soát, đánh giá việc thực hiện phương án thành lập ban đầu các chi nhánh NHTM trên địa bàn; bảo đảm các chi nhánh NHTM hoạt động theo đúng mục tiêu nêu tại phương án thành lập, phục vụ hiệu quả việc phát triển kinh tế địa phương.

Tăng cường quản lý nhà nước, thanh tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các TCTD trên địa bàn; trong đó tập trung thanh tra các NHTM, chi nhánh NHTM, QTDND yếu kém, nợ xấu cao, kinh doanh kém hiệu quả và có dấu hiệu vi phạm pháp luật; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những tồn tại, yếu kém, vi phạm. NHNN chi nhánh nâng cao tính chủ động trong thực hiện vai trò quản lý tại địa bàn.

Đồng thời, chỉ đạo các TCTD rà soát, chấn chỉnh công tác điều hành, tổ chức bộ máy, nhân sự; kiên quyết xử lý những trường hợp cán bộ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, cán bộ có hành vi vi phạm pháp luật.

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc quản lý, thanh tra, giám sát các TCTD trên địa bàn. Tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan (Tòa án nhân dân, Cục thi hành án, Sở Tư pháp…) trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về xử lý tài sản bảo đảm để đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu.

Mặt khác, tổ chức thường xuyên, có chất lượng việc phổ biến, tuyên truyền, quán triệt thực hiện chính sách, pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, cơ cấu lại và xử lý nợ xấu cho các TCTD trên địa bàn. Tiếp nhận, xử lý kịp thời những phản ánh kiến nghị của TCTD và nhân dân trên địa bàn, trường hợp vượt quá thẩm quyền, kịp thời báo cáo Thống đốc NHNN để xử lý.