Tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

Hồng Nhung

(Tài chính) Mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa có Công văn số 3016/BKHCN-ĐTG gửi Tổng cục Hải quan trao đổi, phối hợp thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp.

Tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Trước đó, theo phản ánh của của doanh nghiệp (DN) và cơ quan Hải quan, Chỉ thị 17 không quy định thời điểm thực hiện, cách thức thực hiện, các bộ, ngành liên quan chưa có văn bản hướng dẫn, chưa có Danh mục máy móc chi tiết để đổi chiếu khi DN làm thủ tục nhập khẩu. Do đó, cơ quan Hải quan gặp khó khăn khi giải quyết thủ tục nhập khẩu cho DN vì không có cơ sở để thực hiện.

Vì vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn việc quản lý nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng sau khi Nghị định sửa đổi một số điều Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài được ban hành.

Trong thời gian chờ ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định sửa đổi Nghị định số 12/2006/NĐ-CP, để giải quyết các khó khăn, vướng mắc khi nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng các doanh nghiệp làm các thủ tục sau:

Thứ nhất, đối với các doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện theo các quy định đúng tinh thần Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án: “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015”.

Thứ hai, đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có xuất xứ và/hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc thì tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 2527/TB-BKHCN ngày 06/9/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tạm ngừng nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Thứ ba, các trường hợp khác, để tạo điều kiện thuận lợi, các doanh nghiệp làm văn bản cam kết máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng đảm bảo các yêu cầu về an toàn và đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường và việc nhập khẩu thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan hải quan có thể tổ chức kiểm tra, yêu cầu gián định khi có nghi ngờ vi phạm.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ và các bộ ngành có liên quan sẽ có trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ được giao trong Chỉ thị số 17/CT-TTg.