Tập trung tăng tốc cho nhiệm vụ thu NSNN năm 2012

An Bình (Hải quan Hà Nội)

Ngày 16/8/2012 Cục Hải quan Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt gồm các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Cục, trưởng các đơn vị phòng, ban, chi cục, đoàn thể để bàn về việc thực hiện kế hoạch thu ngân sách Nhà nước năm 2012. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Việt Cường - Phó Tổng cục trưởng và lãnh đạo các vụ, cục Tổng cục Hải quan.

Tập trung tăng tốc cho nhiệm vụ thu NSNN năm 2012

Đồng chí Nguyễn Phương Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng báo cáo kế hoạch triển khai đảm bảo thu ngân sách Nhà nước năm 2012 của Cục Hải quan Thành phố Hà Nội. Theo báo cáo tính đến ngày 31/7/2012 thu ngân sách Nhà nước đạt 9.334 tỷ đồng bằng 50,3% chỉ tiêu. Để hoàn thành kế hoạch, Cục Hải quan Thành phố Hà Nội còn phải thu 9.216 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng phải thu 1.843 tỷ đồng. Với tốc độ thu 7 tháng đầu năm khó có thể đạt được nếu không thực hiện quyết liệt các giải pháp về rà soát các nguồn thu, mặt hàng, lĩnh vực có khả năng tăng thu NSNN.

 Sau khi nghe các đơn vị chi cục có số thu cao báo cáo tình hình và kế hoạch thực hiện, các phòng tham mưu lý giải về các giải pháp thực hiện theo  9 nội dung rà soát về các nguồn thu, mặt hàng, lĩnh vực có khả năng tăng thu. Đại diện các vụ cục phân tích cơ sở xây dựng chỉ tiêu, các giải pháp chống thất thu… Đồng chí Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường khẳng định: 5 năm gần đây Cục Hải quan Thành phố Hà Nội luôn có số thu tăng, năm 2011 tăng 12,1%, tin tưởng với tinh thần quyết tâm cao nhất định Cục Hải quan Thành phố Hà Nội đạt được kế hoạch. Đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ chính trị của toàn Ngành từ nay đến hết năm 2012 là thu ngân sách đạt chỉ tiêu. Cục Hải quan Thành phố Hà Nội là một trong 10 đơn vị có số thu lớn, hàng năm 10 đơn vị này đóng góp 90% số thu toàn Ngành. Biết rằng khó khăn chung, phụ thuộc vào kim ngạch xuất nhập khẩu, tuy nhiên tình trạng thất thu vẫn còn, mong Cục Hải quan Thành phố Hà Nội đẩy mạnh chống thất thu, tích cực thu đòi nợ thuế, phát huy truyền thống luôn là đơn vị thu ngân sách vượt chỉ tiêu quyết tâm hoàn thành kế hoạch được giao.

 Thay mặt hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Trường - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Tổng cục trưởng và hứa quyết tâm triển khai thực hiện đạt chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2012. Với tinh thần quyết tâm cao từ hội nghị này đang nhanh chóng lan tỏa đến mỗi công chức để triển khai thực hiện.