Techcombank được chỉ định phục vụ khoản vay 50 triệu USD do WB tài trợ

Theo SBV

Khoản tín dụng tài trợ có kỳ hạn vay 25 năm, bao gồm 5 năm ân hạn từ nguồn vay của Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) thuộc Ngân hàng Thế giới (WB).

Techcombank được chỉ định phục vụ khoản vay 50 triệu USD do WB tài trợ
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày 11/3/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành quyết định về việc chỉ định ngân hàng phục vụ cho Dự án "Quản lý ô nhiễm các khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ - Đáy" do WB tài trợ.

Theo Quyết định này, Thống đốc NHNN chỉ định Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) làm ngân hàng phục vụ cho khoản tín dụng tài trợ cho dự án trên.

Theo nội dung của Hiệp định tài trợ đã ký kết, khoản tín dụng tài trợ cho dự án có trị giá 32,9 triệu SDR (tương đương 50 triệu USD), kỳ hạn vay 25 năm, bao gồm 5 năm ân hạn từ nguồn vay của Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) thuộc WB.

Dự án nhằm góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường và đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng bền vững ở Việt Nam thông qua hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, tăng cường năng lực thể chế, kỹ thuật và thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai và Nhuệ - Đáy.

Thời gian thực hiện Hiệp định tài trợ của dự án từ năm 2013 đến ngày 30/9/2018.