Thanh khoản thị trường cổ phiếu niêm yết tăng mạnh

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Theo báo cáo của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), thị trường cổ phiếu niêm yết trong tháng 9 có 5 mã niêm yết mới (NDF, BII, TVC, PEN, CEO), như vậy, tính đến thời điểm 30/09/2014, số cổ phiếu niêm yết trên HNX là 365 mã cổ phiếu (CP), với tổng khối lượng niêm yết đạt xấp xỉ 9.093 triệu CP, tương ứng với tổng giá trị niêm yết thị trường đạt 143.113 tỷ đồng.

Thanh khoản thị trường cổ phiếu niêm yết tăng mạnh
Giao dịch trên thị trường cổ phiếu niêm yết diễn biến theo xu hướng tăng điểm là chủ đạo. Nguồn: internet

Giao dịch trên thị trường cổ phiếu niêm yết diễn biến theo xu hướng tăng điểm là chủ đạo. HNX Index có 12 phiên tăng điểm, 7 phiên giảm điểm và 1 phiên không biến động điểm số, tổng cộng tăng 1,59 điểm (+1,83%) so với thời điểm cuối tháng trước, dừng tại mức 88,63 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/09/2014.

Các chỉ số khác trong bộ chỉ số HNX cũng tăng trưởng khá ổn định so với thời điểm kết thúc giao dịch tháng 8: chỉ số tổng hợp thị trường HNX FF Index đạt 88,67 điểm, tăng 1,51 điểm (+1,73%); chỉ số HNX 30 đạt 180,8 điểm, tăng 1,15 điểm (+0,64%); chỉ số HNX Large Cap đạt 133,08 điểm, tăng 13,01 điểm (+10,84%); chỉ số HNX Mid/Small Cap đạt 134,54 điểm, tăng 1,46 điểm (+1,1%); 3 chỉ số ngành có 2 chỉ số tăng điểm và 1 chỉ số giảm điểm nhẹ, trong đó chỉ số ngành Tài chính dừng tại mức 138,18 điểm, tăng 4,99 điểm (+3,75%), chỉ số ngành Xây dựng đạt 128,62 điểm, giảm 0,01 điểm (-0,01%), chỉ số ngành Công nghiệp cũng có mức tăng đầy ấn tượng, đạt 137,4 điểm, tăng 2,86 điểm (+2,13%).

Bên cạnh đó, thanh khoản thị trường tăng mạnh mẽ so với tháng trước, tổng khối lượng giao dịch (KLGD) đạt 1.766 triệu CP, giá trị giao dịch (GTGD) tương ứng đạt 24.731 tỷ đồng, tính bình quân KLGD đạt 88,32 triệu CP/phiên, GTGD bình quân đạt 1.237 tỷ đồng/phiên (+41,13% KLGD, +56,10% GTGD so với tháng trước). Giao dịch của nhóm 10 CP có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường đạt 499,3 triệu CP, chiếm 28,27% KLGD toàn thị trường.

Về KLGD, cổ phiếu PVX giữ vị trí dẫn đầu với khối lượng chuyển nhượng đạt 229,62 triệu CP, chiếm 13% KLGD toàn thị trường. KLF đứng thứ hai, khối lượng giao dịch của mã này đạt 134,4 triệu CP, chiếm 7,61% KLGD toàn thị trường. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về SHB (112,6 triệu CP, chiếm 6,37%), SCR (103,51 triệu CP, chiếm 5,86%) và PVS (102,75 triệu CP, chiếm 5,82%). Giao dịch của nhóm 5 CP này đạt 682,88 triệu CP, chiếm 38,66% KLGD toàn thị trường. Ngoài 5 CP trên, một số CP khác cũng được giao dịch mạnh là SHS (93,73 triệu CP), KLS (92,78 triệu CP), FIT (68,64 triệu CP), PVC (49,86 triệu CP), PVL (43,22 triệu CP), …

Xét về giá cổ phiếu, số lượng CP tăng giá giành thế áp đảo với 173 CP (chiếm 47,40% tổng số lượng CP niêm yết trên thị trường), còn lại là 135 CP giảm giá và 57 CP đứng giá. Xét về tỷ lệ tăng giá, những CP tăng giá mạnh nhất trong tháng là NDF (+128,28%), TVC (+105,6%), BCC (+70,59%), TET (+66,67%), S55 (+65,59%), FIT (+62,76%), TIG (+50%), CVT (+47,13%), IDV (+46,03%) và NHC (+42,73%). Ngược lại, giảm giá mạnh nhất là các cổ phiếu KSK (-42,86%), CID (-37,66%), SEB (-29,23%), CAN (-29,03%), SDG(-24,30%), VTS (-24,06%), HTP (-23,38%), DGC (-20,55%) và SSG, PJC (-20%).

Tháng này, khối ngoại giao dịch khá sôi động, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện chuyển nhượng tổng cộng 74,96 triệu CP, tương ứng với GTGD đạt 1.715 tỷ đồng, trong đó giao dịch bán ra chiếm ưu thế với 43,15 triệu CP,còn lại là 31,81 triệu CP được mua vào. Khối ngoại mua vào tổng cộng 202 mã CP, trong đó dẫn đầu là các mã PVS (9,62 triệu CP), SHB (7,26 triệu CP), VCG (2,27 triệu CP), VND (1,37 triệu CP) và KLS (1,08 triệu CP). Ngược lại, giao dịch bán ra được thực hiện thông qua 176 mã CP, tập trung chủ yếu đối với các mã PVS (11,71 triệu CP), VCG (9,74 triệu CP), SHB (7,24 triệu CP), VND (5,32 triệu CP) và PVC (2,36 triệu CP).

Trên thị trường UPCoM trong tháng 9 có 3 mã đăng kí giao dịch mới (VIN, DAS, MMC) và 1 mã hủy đăng kí giao dịch (DNT), tính đến thời điểm 30/09/2014, số cổ phiếu đăng kí giao dịch trên thị trường Upcom là 156 mã CP. Chỉ số UPCoM-Index tăng điểm rất mạnh với 15 phiên tăng điểm và 5 phiên giảm điểm, tổng cộng tăng 13,52 điểm (+25,07%), dừng tại mức 67,44 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng. Tổng cộng có 69 triệu CP được chuyển nhượng, tương ứng với GTGD đạt 777,86 tỷ đồng, tính bình quân, KLGD đạt 3,45 triệu CP/phiên và GTGD đạt 38,89 tỷ đồng/phiên (+12,16% KLGD, -14,93% GTGD so với tháng trước).

5 cổ phiếu giao dịch mạnh nhất trong tháng 09 năm 2014

TT

Mã CK

KLGD

(cổ phiếu)

GTGD

(đồng)

Tỷ lệ KLGD

(%)

Tỷ lệ GTGD

(%)

1

PVX

229.619.349

1.438.665.090.000

13,00

5,82

2

KLF

134.400.769

1.698.709.000.100

7,61

6,87

3

SHB

112.596.345

1.061.179.330.900

6,37

4,29

4

SCR

103.512.040

1.057.830.492.200

5,86

4,28

5

PVS

102.753.090

4.357.718.761.500

5,82

17,62

 

5 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong tháng 09 năm 2014

TT

Mã CK

Giá đóng

cửa ngày

29/08/2014

(đ/CP)

Giá đóng

cửa ngày

30/09/2014

(đ/CP)

Chênh lệch

(đ/CP)

Tỷ lệ

chênh lệch (%)

1

NDF

14.500

33.100

18.600

128,28

2

TVC

12.500

25.700

13.200

105,60

3

BCC

8.500

14.500

6.000

70,59

4

TET

13.800

23.000

9.200

66,67

5

S55

46.500

77.000

30.500

65,59

Trên thị trường sơ cấp, trong tháng 9, HNX chỉ tổ chức một phiên đấu giá bán bớt phần vốn Nhà nước của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long với số lượng cổ phần chào bán là hơn 6,3 triệu cổ phần. Kết quả, 100% cổ phần đưa ra chào bán đã được bán hết cho 7 nhà đầu tư, giá trị cổ phần bán được đạt 65,6 tỷ đồng.