Thanh toán với thẻ SeABank sẽ được nhận ưu đãi gì nhân dịp Tết Ất mùi 2015?

Theo seabank.com.vn

(Tài chính) Ngay hôm nay, khi khách hàng thanh toán với thẻ SeABank sẽ được nhận nhiều ưu đãi giảm giá hấp dẫn nhân dịp Tết Ất mùi 2015.

Thanh toán với thẻ SeABank sẽ được nhận ưu đãi gì nhân dịp Tết Ất mùi 2015? - Ảnh 1
 • Giảm 10% trên hóa đơn
 •  Thời gian từ 04/02/2015 – 19/03/2015
 • Điều kiện hưởng ưu đãi chi tiết xem tại đây 
Thanh toán với thẻ SeABank sẽ được nhận ưu đãi gì nhân dịp Tết Ất mùi 2015? - Ảnh 2
 •   Tặng ngay 1 pizza cỡ vừa trị giá 149.000đ
 • Thời gian từ 04/02/2015 – 21/02/2015
 • Điều kiện hưởng ưu đãi chi tiết xem tại đây
Thanh toán với thẻ SeABank sẽ được nhận ưu đãi gì nhân dịp Tết Ất mùi 2015? - Ảnh 3
 •  Giảm 15% trên thực đơn đồ ăn
 • Thời gian từ 04/02/2015 – 17/02/2015
 • Điều kiện hưởng ưu đãi chi tiết xem tại đây
Thanh toán với thẻ SeABank sẽ được nhận ưu đãi gì nhân dịp Tết Ất mùi 2015? - Ảnh 4
 •  Giảm 10% trên thực đơn đồ ăn
 • Thời gian từ 04/02/2015 – 17/02/2015
 • Điều kiện hưởng ưu đãi chi tiết xem tại đây
Thanh toán với thẻ SeABank sẽ được nhận ưu đãi gì nhân dịp Tết Ất mùi 2015? - Ảnh 5
 •  Giảm 10% trên thực đơn đồ ăn
 • Thời gian từ 04/02/2015 – 17/02/2015
 • Điều kiện hưởng ưu đãi chi tiết xem tại đây
Thanh toán với thẻ SeABank sẽ được nhận ưu đãi gì nhân dịp Tết Ất mùi 2015? - Ảnh 6
 • Giảm 25% trên thực đơn thức ăn
 • Thời gian từ  20/01/2015 – 31/03/2015
 • Điều kiện hưởng ưu đãi chi tiết xem tại đây
Thanh toán với thẻ SeABank sẽ được nhận ưu đãi gì nhân dịp Tết Ất mùi 2015? - Ảnh 7
 •  Giảm 30% trên giá phòng công bố
 • Thời gian từ 01/05/2015 – 31/08/2015
 • Điều kiện hưởng ưu đãi chi tiết xem tại đây