Thảo luận, biểu quyết thông qua số lượng 200 Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Khóa XII

PV.

Ngày 23/1, Đại hội làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khoá XII là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.

Sau phiên họp toàn thể, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại đoàn về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

Về vấn đề này, đồng chí Thượng tướng Võ Tiến Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng khẳng định: Công tác nhân sự được Ban Chấp hành Trung ương khóa XI thảo luận rất kỹ.

Có nhiều ý kiến cho rằng nên nâng số lượng Ban Chấp hành Trung ương lên, vì hiện nay có nhiều nhiệm vụ phát triển, trong Đảng cũng có những bộ phận thành lập thêm, như Ban Kinh tế Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, do đó cần bổ sung số lượng Ủy viên Trung ương.

Nhưng, cũng có ý kiến nêu không cần tăng lên nhiều, 200 Ủy viên là được. Do đó so với khóa trước, chúng ta tăng Ủy viên Trung ương chính thức từ 175 lên 180 Ủy viên; Ủy viên dự khuyết từ 25 giảm xuống còn 20. Như vậy, vẫn giữ nguyên như cũ là 200, chỉ thay đổi giữa dự khuyết và chính thức.

Điều đáng nói là đây là lần đầu tiên Trung ương có quy hoạch cán bộ chiến lược, nghĩa là quy hoạch các đồng chí Trung ương, từ đó luân chuyển, đào tạo. Chúng ta đã mở 6 lớp đào tạo cán bộ chiến lược, học ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Do vậy, công tác chuẩn bị nhân sự lần này chặt chẽ hơn, thấu đáo hơn. Các đồng chí được giới thiệu vào Trung ương lần này đã được Ban Chấp hành Trung ương khóa XI giới thiệu qua rất nhiều vòng, giới thiệu từ cơ sở, Bộ Chính trị bỏ phiếu được rồi mới ra Trung ương chính thức giới thiệu. “Hội nghị Trung ương 14 Khóa XI đã làm rất dân chủ”, Thượng tướng Trung khẳng định.

Cùng trao đổi với báo chí về công tác nhân sự, đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng: Các đại biểu sẽ cân nhắc từng hồ sơ, không đưa những người cơ hội vào Trung ương. Ban Chấp hành Trung ương XI tại Hội nghị 14 đã giới thiệu nhân sự với quá trình sàng lọc kỹ lưỡng, qua nhiều khâu để hình thành danh sách, cân nhắc từng cá nhân phù hợp với vị trí và yêu cầu nhiệm vụ cụ thể. Và đương nhiên, đại biểu trong Đại hội có quyền giới thiệu, đó là quyền của đại biểu.

“Tiêu chuẩn quan trọng nhất của Ủy viên Trung ương khóa XII, theo tôi là đức và tài. Vấn đề này chúng ta đã quy định rất cụ thể. Quan trọng là nhận diện, sàng lọc để chọn ra người nào đáp ứng tiêu chuẩn ấy, để tránh đưa người cơ hội vào Trung ương. Điều này phụ thuộc vào sáng suốt của Đại hội. Tôi tin với trách nhiệm của Trung ương ở Hội nghị 14 và của Đại hội, chúng ta sẽ chọn được bộ máy cán bộ đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết tâm và chịu trách nhiệm”, đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc nói.

Theo chương trình làm việc, ngày mai (24/1), Đại hội làm việc tại đoàn cả ngày để tiếp tục trao đổi về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; nghiên cứu danh sách giới thiệu ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (chính thức và dự khuyết) do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI chuẩn bị và nghiên cứu các tài liệu, hồ sơ về nhân sự...