Thay 5 mã chứng khoán mới trong Bộ Chỉ số HNX30

Linh Chi (Vietnam+).

Hội đồng Chỉ số Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa họp phiên định kỳ thực hiện việc xem xét điều chỉnh chỉ số HNX 30 theo quy định được nêu tại Bộ Nguyên tắc Xây dựng và Quản lý Chỉ số HNX 30 (tháng 4 và tháng 10 hàng năm) của HNX.

Thay 5 mã chứng khoán mới trong Bộ Chỉ số HNX30

Đây là kỳ xem xét đầu tiên kể từ khi khai trương chỉ số HNX 30 với chuỗi dữ liệu được thống kê trong vòng 12 tháng tính đến hết 30/9/2012.

Theo đó, năm cổ phiếu bị loại ra khỏi rổ là SDU, QNC, SDH, SD9, PFL và năm cổ phiếu mới thay thế được chọn vào rổ là LAS, PVV, PVE, PV2 và BCC. 

Được biết, các nội dung xem xét điều chỉnh được Hội đồng chỉ số thông qua bao gồm: điều kiện duy trì của các cổ phiếu trong rổ hiện tại, các nội dung liên quan đến việc tính toán lựa chọn chứng khoán thay thế trong rổ chỉ số HNX 30 mới và tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của mỗi cổ phiếu thành phần.

Thành phần chỉ số HNX 30 được xem xét dựa trên dữ liệu được lấy tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng 9/2012 và ngày hiệu lực là ngày giao dịch cuối cùng của tháng 10/2012. Việc điều chỉnh thành phần rổ chỉ số được thực hiện theo nguyên tắc, rổ chỉ số mới bao gồm tối đa 25 chứng khoán từ rổ HNX 30 cũ và 5 chứng khoán mới để tránh sự xáo trộn quá nhiều chứng khoán trong rổ trong khoảng thời gian ngắn. 

Ngoài ra, thông tin cập nhật về báo cáo bán niên soát xét 2012, tình hình thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin và các thông tin về hoạt động của doanh nghiệp cũng được Sở GDCK Hà Nội báo cáo để Hội đồng chỉ số xem xét loại bỏ những cổ phiếu đặc biệt. 

Việc xem xét lại thành phần rổ chỉ số được thực hiện 2 lần trong năm (vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm) nhằm đảm bảo cho chỉ số HNX 30 luôn bám sát và phản ánh đúng các tiêu chí và quy tắc đề ra ban đầu về tính thanh khoản và giá trị vốn hóa thị trường. Như vậy, danh sách thành phần chỉ số HNX 30 mới sẽ chính thức áp dụng từ ngày 1/11/2012.