Thay đổi mức đóng, tăng quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế từ ngày 01/7/2023

Từ ngày 01/7/2023, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 1.800.000 đồng/tháng theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, mức đóng và chế độ bảo hiểm y tế cũng được điều chỉnh phù hợp với quy định mới.

Thay đổi mức đóng, tăng quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế từ ngày 01/7/2023 - Ảnh 1

Theo baohiemxahoi.gov.vn