Thí điểm thông quan điện tử với tàu biển xuất nhập cảnh tại Quảng Ninh

Theo Tổng cục Hải quan

Cục Hải quan Quảng Ninh vừa mới ban hành kế hoạch triển khai thí điểm tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh qua địa bàn.

Thí điểm thông quan điện tử với tàu biển xuất nhập cảnh tại Quảng Ninh
Hải quan Quảng Ninh tích cực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tạo thuận lợi cho nhiều doanh nghiệp

Kế hoạch này sẽ được triển khai tại cả 3/3 Chi cục Hải quan cửa khẩu có làm thủ tục cho tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh tại Quảng Ninh. Cụ thể: tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai, từ ngày 27/3/2013, Tổng cục Hải quan đã triển khai cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm hải quan điện tử với tàu biển xuất nhập cảnh, sẽ triển khai ngay khi cán bộ công chức được cấp quyền truy cập. Tại 2 Chi cục còn lại là cảng Cẩm Phả và Vạn Gia thì bắt đầu triển khai từ 1/5/2013.

Trong thời gian triển khai thí điểm thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất nhập cảnh, Cục Hải quan Quảng Ninh đồng thời thực hiện thủ tục hải quan điện tử và thủ tục hồ sơ giấy. Khi Tổng cục có thông báo chính thức thực hiện thủ tục hải quan điện tử, đơn vị sẽ bỏ thực hiện hồ sơ giấy.

Sắp tới đây, Cục Hải quan Quảng Ninh sẽ tổ chức tập huấn cho cả cán bộ công chức lẫn các hãng tàu, đại lý tàu biển về các quy định liên quan đến công tác thí điểm nói trên để việc thực hiện được thông suốt.

Cục Hải quan Quảng Ninh khẳng định sẽ phấn đấu triển khai thành công kế hoạch này và thu hút nhiều hãng tàu, đại lý tàu biển tham gia thực hiện thí điểm.