Thị trường chứng khoán sẽ phát triển ổn định và bền vững

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Năm 2013, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam được đánh giá là có mức tăng cao so với các thị trường trên thế giới (là 1 trong 10 nước có mức độ phục hồi mạnh nhất trên thế giới). Tuy nhiên, để TTCK Việt Nam phát huy hết tiềm năng là kênh thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước đang đặt ra thách thức cho cơ quan quản lý Nhà nước và nhà đầu tư.

 Thị trường chứng khoán sẽ phát triển ổn định và bền vững
DN đang kỳ vọng ở sự phục hồi của thị trường chứng khoán. Nguồn: internet

Đằng sau chiến thắng

Ông Trần Đắc Sinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh nhận định, TTCK Việt Nam vẫn còn nhỏ bé so khu vực nên chưa thu hút mạnh các nhà đầu tư nước ngoài. Năm 2013, giao dịch nhà đầu tư nước ngoài chiếm gần 16% giá trị toàn thị trường nhưng đây không phải mức cao nhất mà TTCK Việt Nam đã từng đạt được. Năm 2008 tỷ lệ này là 25% và những năm trước đó ở mức trên dưới 30%. Trong khi đó, các thị trường chứng khoán phát triển trong khu vực như: Thái Lan là 25%, Malaysia là 26%...

Ở góc độ nhà kinh doanh nước ngoài, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán HSC Johan Nyvene thẳng thắn cho rằng, hiện TTCK Việt Nam còn tồn tại một số hạn chế như: Sản phẩm trên thị trường còn nghèo nàn, chủ yếu là các công cụ đầu tư cơ bản như: Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ. Trong khi đó, các sản phẩm phái sinh trên TTCK thế giới khá đa dạng nhưng ở Việt Nam hầu như chưa có.

Nhà đầu tư nước ngoài khi muốn đầu tư ở thị trường Việt Nam rất khó khăn vì với những cổ phiếu lớn, hạn mức dành cho nhà đầu tư nước ngoài đã hết. Trong khi thị trường lại có nhiều mã cổ phiếu quá nhỏ, thanh khoản thấp, không phù hợp để nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư với số lượng lớn…" - ông Johan Nyvene nói.

Còn theo Phó Chủ tịch các Công ty niêm yết Nguyễn Băng Tâm, vấn đề chính hiện nay là cần đẩy nhanh thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp (DN) niêm yết mà Nhà nước còn nắm trên 50% trong các những ngành mà Nhà nước không cần kiểm soát. Thúc đẩy tiến trình cổ phần hoá các DN Nhà nước; đồng thời nhanh chóng đưa lên sàn các công ty đại chúng, lấy thị trường chứng khoán làm hình mẫu cho tính minh bạch góp phần làm khỏe các DN Nhà nước.

"Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cần giám sát chặt chẽ mô hình tổ chức hoạt động của các công ty niêm yết, các công ty sân sau bởi thời gian qua nhà đầu tư mất nhiều niềm tin vào thị trường do cơ chế huy động vốn trên thị trường còn bất cập. Đặc biệt, khâu giám sát quá trình sử dụng vốn (tình trạng DN vừa huy động vốn xong lại mua cổ phiếu quỹ…) dẫn tới hiệu quả sử dụng vốn các dự án đầu tư quá thấp..."- ông Nguyễn Băng Tâm nhấn mạnh.

Vượt khó

Bước sang năm 2014 đã có nhiều câu hỏi mà các thành viên thị trường đặt ra với cơ quan quản lý Nhà nước như: Niềm tin của nhà đầu tư cả khối nội và ngoại sẽ ở mức nào? Các DN niêm yết có còn kỳ vọng vào TTCK là kênh huy động vốn cho sản xuất kinh doanh? Lượng hàng hóa nhất là các DN lớn có nhanh chóng cổ phần hóa và niêm yết theo lộ trình kỳ vọng? Bức tranh vĩ mô khá lạc quan liệu có đem lại nền tảng cho khả năng tiếp diễn xu hướng tăng của thị trường?...

Dưới góc độ là cơ quan quản lý trực tiếp, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng tin tưởng rằng, năm 2014 Chính phủ tiếp tục đặt trọng tâm vào ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng gắn với đẩy mạnh tái cấu trúc nền kinh tế; đẩy mạnh cổ phần hóa DN Nhà nước. Cùng với đó là các chính sách, biện pháp hỗ trợ thị trường sẽ được ban hành… Điều này, sẽ tác động tới TTCK phát triển ổn định và bền vững.

“Về phía Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các cổ phiếu niêm yết thông qua việc nâng cao chất lượng quản trị công ty, quản trị rủi ro; tiếp tục tăng cường tính minh bạch trên TTCK. Khuyến khích các DN đăng ký giao dịch, niêm yết trái phiếu DN nhằm minh bạch hóa hoạt động giao dịch, tạo cung hàng cho các quỹ đại chúng. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng cơ sở hạ tầng cho TTCK phái sinh; Nghiên cứu các sản phẩm khác như Covered Warrants, NVDR, một vài sản phẩm hedging đối với trái phiếu... Hoàn thiện hạ tầng cơ sở, phục vụ cho giao dịch của ETF nội địa. Khuyến khích việc thành lập các quỹ ETF nội địa ngay trong năm 2014…” - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng chia sẻ.

Mục tiêu đặt ra là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ xem xét việc xây dựng chương trình, giải pháp để nâng hạng TTCK Việt Nam trên bảng phân loại MSCI (từ hạng Frontier Market đến Emerging Market). Nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các DN Việt Nam, đặc biệt đối với các lĩnh vực ngành nghề mà Nhà nước không cần nắm cổ phần chi phối. Đàm phán với ESMA (cơ quan quản lý các TTCK châu Âu) để ký MOU về cơ chế phối hợp, giám sát, hỗ trợ thu hút vốn đầu tư từ các quỹ đại chúng của châu Âu…

Tổng thư ký Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Nguyễn Thanh Kỳ:

Nên ưu đãi thuế cho chứng khoán

Để khuyến khích nhà đầu tư tham gia TTCK nhiều hơn, Bộ Tài chính cần rà soát những khoản thuế trong lĩnh vực chứng khoán hiện nay. Cần tránh thu thêm các loại thuế trong lĩnh vực chứng khoán. Tiến tới, thực hiện chính sách miễn thuế hoàn toàn cho nhà đầu tư và DN.

Giám đốc Phát triển khách hành tổ chức- Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn, Phạm Ngọc Bích:

Có thể nới room lên 100% cho nhà đầu tư ngoại

Nên ban hành quy định nới room lên mức tối đa 100% nếu có thể nhằm cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được phép đầu tư không hạn chế vào các cổ phiếu có quyền biểu quyết tại các công ty đại chúng, không thuộc những ngành nghề, lĩnh vực mà Nhà nước cần kiểm soát vốn nước ngoài.

Trong trường hợp quy định nới room lên mức tối đa không được ban hành thì cho phép Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh triển khai sớm sản phẩm chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết (NVDR) để cho phép nhà đầu tư nước ngoài đầu tư không hạn chế vào các cổ phiếu niêm yết mà không cần có quyền biểu quyết.

Chủ tịch Câu lạc bộ các công ty quản lý quỹ Trần Thanh Tân:

Tạo “đất sống” cho sản phẩm quỹ

Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cần khẩn trương ban hành các quy định để triển khai hoạt động của quỹ hưu trí bổ sung bởi việc hình thành quỹ hưu trí bổ sung sẽ là động lực rất lớn để các quỹ đầu tư dạng mở có thể phát triển trong dài hạn. Đây là cơ hội lớn với ngành Quỹ, đồng thời cũng là cơ hội để hình thành các phương tiện đầu tư dài hạn vào TTCK. Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cần có định hướng cụ thể cho các công ty quản lý quỹ và các tổ chức cung cấp dịch vụ tham gia vào việc xây dựng các sản phẩm đầu tư phục vụ hưu trí; tiếp tục có các chính sách tạo tiền đề thu hút vốn đầu tư vào quỹ thông qua việc ưu đãi thuế và quản lý đầu tư…