Thông báo số 140/TB-VPCP:

Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc xuất khẩu gạo


Thông báo số 140/TB-VPCP ngày 03/4/2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch bệnh và hạn hán, xâm nhập mặn do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông báo số 140/TB-VPCP.