Thống kê về thị trường vàng Trung Quốc

Theo Hiệp hội Vàng quốc tếGiá trị và khối lượng tiêu thụ vàng trang sức tại Trung Quốc

Thống kê về thị trường vàng Trung Quốc - Ảnh 1

Nhu cầu trang sức tính theo khối lượng năm 2013 và Nhu cầu vàng trang sức tính theo giá trị năm 2013 tại Trung Quốc
Thống kê về thị trường vàng Trung Quốc - Ảnh 2

Số lượng các đám cưới và nhu cầu tiêu dùng vàng trang sức ở Trung Quốc
Thống kê về thị trường vàng Trung Quốc - Ảnh 3

Nhu cầu vàng trang sức của Trung Quốc và tỷ trọng của nước này so với thế giới

Thống kê về thị trường vàng Trung Quốc - Ảnh 4

Nhu cầu đầu tư vàng và giá vàng ở Trung Quốc
Thống kê về thị trường vàng Trung Quốc - Ảnh 5

Diễn biến thị trường cổ phiếu và đầu tư vàng (gồm nhu cầu vàng miếng và đồng xu) tại thị trường Trung Quốc

Thống kê về thị trường vàng Trung Quốc - Ảnh 6

Giá vàng thực và giá vàng danh nghĩa ở Trung Quốc
Thống kê về thị trường vàng Trung Quốc - Ảnh 7

Giá trị và khối lượng vàng dự trữ dưới hình thức tiền tệ chính thức (Hết năm)
Thống kê về thị trường vàng Trung Quốc - Ảnh 8

Lượng cung vàng trong nước của Trung Quốc (tính theo tấn)
Thống kê về thị trường vàng Trung Quốc - Ảnh 9

Lượng cung vàng đã chế tác và cổ phiếu các công ty vàng trang sức tại Trung Quốc

Thống kê về thị trường vàng Trung Quốc - Ảnh 10

Lượng cung và lượng cầu trong nước của thị trường vàng Trung Quốc

Thống kê về thị trường vàng Trung Quốc - Ảnh 11