Thu thuế tiêu thụ đặc biệt xe bus nhỏ là hợp lý

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Mới đây, Bộ Tài chính đã có văn bản trả lời các đề xuất của Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI) về các chính sách phát triển công nghiệp ô tô.

Thu thuế tiêu thụ đặc biệt xe bus nhỏ là hợp lý
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Một trong những kiến nghị được VAMI nêu ra là bãi bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe bus nhỏ từ 16 đến 24 chỗ do đây là phương tiện phục vụ sản xuất kinh doanh.

Về nội dung này, Bộ Tài chính cho biết, theo kinh nghiệm một số nước trong khu vực, các loại ô tô đều phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, có nước phân biệt theo chỗ ngồi, có nước phân biệt theo dung tích xi lanh.

Cụ thể, thuế suất đối với xe trên 16 chỗ tại Brunei là 10%, Lào là 20%, Malaysia là 105%, Myanmar 20%, Singapore là 20%.

Như vậy, việc thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với loại xe ô tô từ 16 đến 24 chỗ là phù hợp với thông lệ chung của các nước trong khu vực.

Với nguyên nhân đó, trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, Quốc hội quyết định chưa thay đổi mức thuế suất đối với xe ô tô (kể cả xe bus nhỏ từ 16 đến 24 chỗ).