Thực hiện 100% các cam kết theo Tuyên ngôn phục vụ khách hàng

T.Bình (theo HQ Online)

Qua kết quả kiểm tra của Tổng cục Hải quan và báo cáo của các cục hải quan địa phương, sau gần 2 năm triển khai Tuyên ngôn phục vụ khách hàng, đến nay, tất cả các cục hải quan địa phương đều đảm bảo thực hiện 100% các cam kết với khách hàng theo đúng thời gian được đưa ra trong Tuyên ngôn.

Thực hiện 100% các cam kết theo Tuyên ngôn phục vụ khách hàng

Theo ông Bùi Ngọc Lợi - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Hải quan, kể từ khi thực hiện Tuyên ngôn phục vụ khách hàng (ngày 9-2-2011) đã tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức toàn Ngành. Các đơn vị chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện đạo đức tác phong cho cán bộ công chức.

Đến nay Tổng cục Hải quan đã trực tiếp kiểm tra tại 12 Cục Hải quan trọng điểm trong tổng số 34 Cục Hải quan địa phương, số đơn vị còn lại đã thường xuyên thực hiện báo cáo việc thực hiện về Tổng cục.

Kết quả tất cả các đơn vị hải quan địa phương đều đáp ứng 100% cam kết quan trọng được đưa ra trongTuyên ngôn phục vụ khách hàng như: Thời hạn tiếp nhận, đăng kí tờ khai; thời hạn giải quyết hồ sơ miễn thuế; thời gian trả lời, giải quyết vướng mắc.

Đặc biệt, các đơn vị đều quan tâm đến việc sắp xếp, bố trí cán bộ công chức vào những vị trí phù hợp, đúng với trình độ chuyên môn; đảm bảo duy trì kỉ cương, kỉ luật trong thi hành công vụ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả trong thực hiện các công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Để tiếp tục thực hiện tốt Tuyên ngôn phục vụ khách hàng, thời gian tới ngành Hải quan sẽ đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ số đánh giá hoạt động quản lí hải quan. Trong đó, tập trung lấy ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan Hải quan, bao gồm cả việc thực hiện Tuyên ngôn phục vụ khách hàng. Theo đó, ngành Hải quan sẽ phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lựa chọn khoảng 2.000 doanh nghiệp ở tất cả các loại hình kinh doanh để gửi câu hỏi đánh giá.

"Về lâu dài, cơ chế giám sát từ phía cộng đồng doanh nghiệp là hết sức cần thiết, bởi đó là những đánh giá khách quan, giúp ngành Hải quan nâng cao hiệu quả công tác quản lí và phục vụ cộng đồng"- ông Bùi Ngọc Lợi nói.