Thuế thu nhập doanh nghiệp giảm còn 22%

Theo dantri.com.vn

(Tài chính) Kể từ 1/1/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được giảm về mức 22% (thay cho mức 25% hiện nay) và theo lộ trình sẽ giảm về mức 20% từ 1/1/2016. Ngoài ra, doanh nghiệp có lỗ được chuyển lỗ sang năm sau; số lỗ này được trừ vào thu nhập tính thuế.

Thuế thu nhập doanh nghiệp giảm còn 22%
Kể từ 1/1/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được giảm về mức 22%. Nguồn: internet

Chiều nay 19/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp với tỷ lệ hơn 90% đại biểu thông qua.

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, kể từ ngày 1/1/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được giảm về mức 22%, thay cho mức 25% hiện nay. Và kể từ ngày 1/1/2016, những trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% quy định tại khoản này chuyển sang áp dụng thuế suất 20%.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng áp dụng thuế suất 20%. Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% tại khoản này là doanh thu của năm trước liền kề.

Luật cũng quy định, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam từ 32% đến 50% phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh.

Theo báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có ý kiến đề nghị áp dụng thống nhất mức thuế suất phổ thông 20% từ 01/7/2013, không phân biệt quy mô doanh nghiệp.

Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho hay, việc áp dụng thuế suất phổ thông 22% từ 1/1/2014 và từ 1/1/2016 áp dụng thuế suất 20% như quy định dẫn đến giảm thu ngân sách Nhà nước khá lớn (hơn 43.000 tỷ đồng). Trong bối cảnh thu ngân sách Nhà nước gặp rất nhiều khó khăn hiện nay, nếu tiếp tục giảm mạnh thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ tác động lớn đến cân đối ngân sách.

Bên cạnh đó, so với mặt bằng thuế suất của các nước trong khu vực và trên thế giới thì mức thuế suất phổ thông 22% trong giai đoạn 2014 - 2015 và thuế suất 20% từ năm 2016 là phù hợp, bảo đảm tính cạnh tranh trong thu hút đầu tư.

Trở về với nội dung sửa đổi của Luật vừa được Quốc hội thông qua, Luật cũng sửa đổi, bổ sung Điều 13 về ưu đãi thuế suất 10% trong thời gian 15 năm năm đối với: Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao; Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới…

Thuế suất 10% cũng được áp dụng đối với các khoản thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện hoạt động xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường; từ thực hiện dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với các đối tượng quy định tại Điều 53 của Luật nhà ở; Thu nhập của cơ quan báo chí từ hoạt động báo in, kể cả quảng cáo trên báo in theo quy định của Luật báo chí; thu nhập của cơ quan xuất bản từ hoạt động xuất bản theo quy định của Luật xuất bản.

Một trong những điểm quan trọng được Luật lần này sửa đổi quy định, doanh nghiệp có lỗ được chuyển lỗ sang năm sau; số lỗ này được trừ vào thu nhập tính thuế. Tuy nhiên, thời gian được chuyển lỗ không quá 5 năm, kể từ năm tiếp theo năm phát sinh lỗ.

Cùng với đó, doanh nghiệp có lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư sau khi đã thực hiện bù trừ theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Luật này nếu còn lỗ và doanh nghiệp có lỗ từ hoạt động chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản được chuyển lỗ sang năm sau vào thu nhập tính thuế của hoạt động đó.

Cũng theo Luật mới, doanh nghiệp có dự án đầu tư tính đến hết kỳ tính thuế năm 2013 còn đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế suất, thời gian miễn, giảm thuế) theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp trước thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hưởng cho thời gian còn lại theo quy định của các văn bản đó.

Trường hợp đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế theo quy định của Luật này thì được lựa chọn ưu đãi đang hưởng hoặc ưu đãi theo quy định của Luật này theo diện ưu đãi đối với đầu tư mới cho thời gian còn lại nếu đang hưởng theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư hoặc theo diện ưu đãi đối với đầu tư mở rộng cho thời gian còn lại nếu đang hưởng theo diện đầu tư mở rộng.

Tính đến hết kỳ tính thuế năm 2015, trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư đang được áp dụng thuế suất ưu đãi 20% quy định tại điểm 3, khoản 7 Điều 1 Luật này thì kể từ ngày 1/1/2016 được chuyển sang áp dụng mức thuế suất 17% cho thời gian còn lại.