Thuế và ngân hàng: “Đối tác” và “đối tượng”

Theo VnEcocomy

Vừa là “đối tác” để ngành Thuế triển khai các hoạt động nghiệp vụ hiệu quả hơn, song chính các ngân hàng thương mại cũng đã trở thành “đối tượng” thanh kiểm tra của Ngành này trong năm sóng gió 2012.

Thuế và ngân hàng: “Đối tác” và “đối tượng”
Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012 của ngành Thuế cho biết trong năm 2012, ngành đã phối hợp với cơ quan thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước, cụ thể là Cục Phòng chống rửa tiền, nắm bắt các thông tin về giao dịch thanh toán qua ngân hàng của một số doanh nghiệp có dấu hiệu đáng ngờ.

Qua kiểm tra, đã xác định một số doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa không có thật và sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào và xác định chi phí khi tính thu nhập chịu thuế không đúng quy định…, từ đó xác định thuế giá trị gia tăng tăng thêm là 3,6 tỷ đồng; số thuế thu nhập doanh nghiệp tăng thêm là 8,38 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cũng đã chỉ đạo 14 cục thuế địa phương, chủ yếu là các địa phương trọng điểm, thành lập bộ phận xử lý các doanh nghiệp thanh toán qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ để nghiên cứu, xử lý thông tin và thực hiện thanh tra thuế, kiểm tra thuế quy định pháp luật.

Cơ quan này đánh giá rằng mặc dù mới đạt được kết quả bước đầu, song công tác này đã “góp phần vào việc phòng ngừa, ngăn chặn từ xa các hành vi vi phạm, đảm bảo an ninh và an toàn nền tài chính - tiền tệ quốc gia”.

2012 cũng là năm ngành Thuế hoàn thành việc triển khai mở rộng hệ thống kê khai thuế qua mạng Internet theo kế hoạch đã đề ra, theo đó tính đến 25/12/2012, đã triển khai tại 50 tỉnh, thành phố với số lượng các doanh nghiệp thực hiện nộp tờ khai thuế qua mạng là 202.956.

Con số này lớn hơn nhiều so với con số 65.000 doanh nghiệp tại 41 Cục Thuế kê khai thuế qua mạng của năm 2011 và đây là một kết quả có đóng góp từ phía các ngân hàng.

Việc thu thuế qua hệ thống các ngân hàng thương mại bao gồm Ngoại thương, Công Thương, Đầu tư và Phát triển, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tiên Phong, Liên Việt, Hàng hải, Quốc tế được đánh giá là “đã tiếp tục rút ngắn và giảm thiểu chi phí cho việc nộp thuế, đem lại sự tiện lợi, đồng thời hiệu quả cho người dân và cả cơ quan Thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ pháp luật thuế”.

Tuy nhiên, trong một báo cáo chuyên đề khác về kết quả công tác thanh, kiểm tra thuế năm 2012, ngành Thuế cho biết đối với chuyên đề kiểm tra ngân hàng thương mại, toàn Ngành đã ban hành 97 quyết định thanh tra, kiểm tra đối với các ngân hàng và chi nhánh ngân hàng, trong đó đã hoàn thành thanh tra, kiểm tra đối với 94 ngân hàng, chi nhánh ngân hàng.

Từ các cuộc thanh kiểm tra này, các đoàn kiểm tra đã ra quyết định truy thu và phạt hơn 150,9 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 5,1 tỷ đồng và đôn đốc thu nộp 1.415,6 tỷ đồng.

Trong số nay, riêng Tổng cục Thuế đã thanh tra, kiểm tra tại 19 ngân hàng thương mại kiến nghị truy thu thuế tăng thêm qua thanh tra, kiểm tra là 92 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng là 3,1 tỷ đồng; đôn đốc thu vào ngân sách số thuế tồn đọng năm 2011 là 1.214,3 tỷ đồng