Thương hiệu mới Vietcombank thân thiện và hiện đại

ÔNG TAKASHI TSUKAMOTO - Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Mizuho

(Tài chính) Năm 2013 là năm có ý nghĩa lịch sử đánh dấu chặng đường 50 năm hoạt động của Vietcombank. Với Mizuho, đây cũng là năm trọng đại khi hai ngân hàng thuộc tập đoàn là Mizuho Corporate Bank và Mizuho Bank sẽ sát nhập làm một vào tháng 7 này.

Thương hiệu mới Vietcombank thân thiện và hiện đại
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Logo mới của Vietcombank có sự khác biệt rõ rệt với logo trước đây, dễ hiểu, thân thiện, thiết kế hiện đại. Hình ảnh mới này sẽ sớm trở nên quen thuộc với đông đảo khách hàng và nhà đầu tư của Vietcombank trong và ngoài nước.

Tập đoàn tài chính Mizuho và Vietcombank đã trở thành đối tác chiến lược quan trọng tại Việt Nam được hơn một năm. Trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, chúng ta đã cung cấp các giải pháp tài trợ dự án, tài trợ thương mại cho các dự án phát triển cơ sở ha tầng. Vietcombank, công ty chứng khoán Vietcombank đã liên kết chặt chẽ với Mizuho, nhằm hỗ trợ các khách hàng doanh nghiệp Nhật đầu tư vào Việt Nam.

Trong lĩch vực ngân hàng bán lẻ, hai bên đã liên kết rất thành công trong việc mở tài khoản cho các cá nhân làm việc tại các doanh nghiệp Nhật và FDI, đồng thời hỗ trợ các công ty bán lẻ muốn đầu tư vào Việt Nam.

Chúng tôi tự hào được là đối tác chiến lược với Vietcombank với một cơ sở khách hàng vô cùng lớn, với vị trí dẫn dắt thị trường trong nghiệp vụ thanh toán quốc tế và kinh doanh tiền đồng. Bằng sự lãnh đạo nhạy bén, một tập thể cán bộ nhân viên ưu tú, cần cù, cùng sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau trong quan hệ đối tác hai bên.

Trong những năm gần đây, quan hệ Việt Nam và Nhât Bản càng trở nên bền chặt, các doanh nghiệp Nhât Bản càng có nhiều cơ hội để đầu tư và đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế của Việt Nam. Đây cũng là điểm tựa để Vietcombank và Mizuho cùng hợp tác phát triển.

Năm 2013 là năm có ý nghĩa lịch sử đánh dấu chặng đường 50 năm hoạt động của Vietcombank. Trong khi đó, với Mizuho, đây cũng là năm trọng đại khi hai ngân hàng thuộc tập đoàn là Mizuho Corporate Bank và Mizuho Bank sẽ sát nhập làm một vào tháng 7 này.

Như vậy, đối với hai nước Việt Nam và Nhật Bản, Vietcombank và Mizuho là hai tổ chức tài chính ngân hàng đại diện tiêu biểu cho hai nước, năm 2013 là dấu mốc vô cùng quan trọng, chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình vì sự phát triển quan hệ hợp tác chiến lược của hai quốc gia và hai tổ chức chúng ta.

Bài đăng trên Tài chính & Đầu tư số 4 - 2013