Đảng bộ Cục Hải quan TP.Hà Nội:

Tích cực chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp theo hướng thiết thực, hiệu quả

Văn Trường

(Taichinh) - Trước thềm đại hội Đảng bộ các cấp, Đảng ủy Cục Hải quan TP. Hà Nội đang tích cực chỉ đạo, triển khai công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp đúng theo tinh thần Chỉ thị 36/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 126-KH/TU ngày 10/7/2014 của Thành ủy Hà Nội về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố và Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Đảng bộ Cục Hải quan TP. Hà Nội hiện có 06 Đảng bộ và 17 Chi bộ cơ sở đảng trực thuộc, sinh hoạt trong 11 phòng ban thuộc khối cơ quan và 13 Chi cục Hải quan.Với tổng số đảng viên là 655 đồng chí (chính thức 603, dự bị 52).

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các quy định, hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy Cục đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng với cán bộ chủ chốt để quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, các hướng dẫn, kế hoạch của Trung ương và Thành ủy Hà Nội về việc tổ chức đại hội Đảng các cấp và công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tích cực chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp theo hướng thiết thực, hiệu quả - Ảnh 1Đ/c Nguyễn Văn Trường - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chi cục Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, ngày 1/4/2015.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hải quan TP. Hà Nội đã chỉ đạo các cấp ủy đảng chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình và ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai công tác chuẩn bị Đại hội cụ thể cho các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc; Thành lập các Tiểu ban và tổ công tác để phục vụ Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan TP. Hà Nội lần thứ IX nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bên cạnh đó, các cấp ủy tập trung chỉ đạo xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy thể hiện được tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới cũng được Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo thực hiện tốt ở các khâu như: rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ trong quy hoạch tại 06 Đảng bộ cơ sở;17Chi bộ cơ sở và 30 Chi bộ trực thuộc. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy đảm bảo theo tiêu chuẩn của cấp ủy viên được quy định tại các văn bản của Trung ương và Thành ủy. Công tác nhân sự cấp ủy thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, công tâm, khách quan, phát huy dân chủ; đảm bảo tiêu chuẩn cấp ủy viên, cơ cấu, độ tuổi có số dư theo quy định…

Tích cực chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp theo hướng thiết thực, hiệu quả - Ảnh 2Đ/c Nguyễn Văn Trường chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Đảng bộ Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, ngày 1/4/2015.

Ngoài ra, Đảng ủy Cục đã tổng hợp, hệ thống các tài liệu có liên quan đến Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, để in thành tập tài liệu hướng dẫn các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở và Chi bộ trực thuộc làm căn cứ, cơ sở tổ chức triển khai.Cùng với đó, Đảng ủy Cục tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ liên quan tới công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp.Ban Thường vụ Đảng ủy, trực tiếp là đồng chí Bí thư Đảng ủy chủ trì trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung về tổ chức, triển khai, kiểm tra giám sát các công việc liên quan đến Đại hội;thành lập 3 Tổ kiểm tra do các đồng chí Thường vụ Đảng ủy làm trưởng đoàn, thực hiện kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng của 17Chi bộ, 06 Đảng bộ cơ sở.

Công tác tuyên truyền phục vụ đại hội đảng bộ tiến tới đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI và đại hội lần thứ XII của Đảng đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Cục đặc biệt chú trọng triển khai với nhiều hình thức phong phú. Theo đó, Đảng ủy Cục đã ban hành Hướng dẫn số 36-HD/ĐUHQ-BTG ngày 10/3/2015 về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở, các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện.

Tính đến nay, 30 chi bộ trực thuộc 6 Đảng bộ cơ sở đã tiến hành xong Đại hội và tiếp tục thực hiện các công tác tuyên truyền chuẩn bị cho Đại hội các Đảng bộ cơ sở đồng thời tuyên truyền về kết quả của Đại hội Chi bộ mình.

Về việc lựa chọn tổ chức Đảng để tiến hành đại hội điểm, Đảng ủy Cục đã lựa chọn Đảng bộ cơ sở Chi cục Hải quan Khu Công nghiệp Bắc Thăng Long thực hiện Đại hội điểm và thí điểm bầu Bí thư, Phó bí thư tại Đại hội Đảng bộ.

Về việc tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ liên quan tới công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, Đảng ủy Cục đã giao cho Tiểu ban Văn kiện xây dựng dự thảo; Đề cương viết báo cáo chính trị Đại hội; Nghị quyết đại hội, các mẫu biểu biên bản, phiếu bầu cử… nhiệm kỳ 2015-2020 để thống nhất trong toàn Đảng bộ thực hiện. Ban Thường vụ Đảng ủy Cục đã xây dựng Đề cương báo cáo kiểm điểm của cấp ủy trực thuộc trình Đại hội; Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy tại các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Hải quan TP. Hà Nội…

Trong những ngày này, các đồng chí cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Cục Hải quan TP. Hà Nội đang ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan TP. Hà Nội lần thứ IX trong thời gian tới.

Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị tích cực, đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan TP. Hà Nội lần thứ IX nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp./.