Tiếp tục chi trả và truy lĩnh phụ cấp công vụ cho các đối tượng

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Ông Nguyễn Quốc Vượng (Tuyên Quang), cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, hiện là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Tân Hà phản ánh, từ tháng 3/2014 đến nay, ông Vượng và một số Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã trên địa bàn TP. Tuyên Quang bị cắt hưởng chế độ phụ cấp công vụ. Vậy, việc cắt hưởng chế độ này có đúng quy định không?

Tiếp tục chi trả và truy lĩnh phụ cấp công vụ cho các đối tượng
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tiếp nhận phản ánh này, Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang đã đề nghị UBND TP. Tuyên Quang kiểm tra, báo cáo.

Qua kiểm tra, việc UBND một số xã, phường tạm dừng chi trả phụ cấp công vụ đối với Chủ tịch Hội Cựu chiến binh là cán bộ đang hưởng lương hưu tiếp tục tham gia công tác là đúng như phản ánh của ông Nguyễn Quốc Vượng. Số xã/phường tạm dừng chi trả phụ cấp công vụ gồm UBND phường Ỷ La, Tân Hà, Phan Thiết và xã An Tường.

Nguyên nhân là do kế toán các xã, phường dự tập huấn nghiệp vụ hiểu chưa đúng nội dung Nghị định 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ, cụ thể là đối với cán bộ đang hưởng chế độ hưu trí tiếp tục tham gia công tác, giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, phường nên đã tham mưu cắt hưởng chế độ phụ cấp công vụ.

UBND TP Tuyên Quang đã chỉ đạo UBND các xã, phường cắt hưởng chế độ phụ cấp công vụ đối với Chủ tịch Hội Cựu chiến binh là người đã được hưởng lương hưu, thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định 34/2012/NĐ-CP.

Đến nay, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh của các phường Ỷ La, Tân Hà, Phan Thiết, xã An Tường và ông Nguyễn Quốc Vượng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Tân Hà đã tiếp tục được hưởng phụ cấp công vụ từ tháng 7/2014 và truy lĩnh phụ cấp từ tháng 3/2014 đến tháng 6/2014.