Tiếp tục giảm giá bán các mặt hàng xăng, dầu trong nước

PV.

(Tài chính) Ngày 23/10/2014, Liên Bộ Tài chính - Công Thương có thông báo điều hành giá xăng dầu trong nước.

Theo thông báo của Liên Bộ, giá xăng, dầu thành phẩm thế giới bình quân 30 ngày từ ngày 23/9/2014 đến 22/10/2014 tiếp tục giảm so với bình quân 30 ngày làm căn cứ điều hành giá xăng, dầu ngày 13/10/2014; cụ thể: xăng RON92: 101,946 USD/thùng, giảm -3,92%; dầu điêzen 0,05S: 103,653 USD/thùng, giảm -3,97%; dầu hỏa: 104,673 USD/thùng, giảm -3,68%; dầu madut 180 cst 3,5S: 528,818 USD/tấn, giảm -5,28% (Chi tiết như Phụ lục số 1 kèm theo).

Căn cứ nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Thông tư số 234/2009/TT-BTC thì chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở (đã tính mức giảm trích Quỹ BOG) các mặt hàng xăng, dầu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ/lít,kg.

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở tính theo hiện hành (đã tính mức giảm trích Quỹ Bình ổn giá)

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở tính theo hiện hành

(1)

(2)

(3) = (1)-(2)

1. Xăng RON 92

22.890

22.121

+769

2. Dầu điêzen 0,05S

20.240

19.542

+698

3. Dầu hỏa

20.500

19.840

+660

4. Dầu madút 180CST 3,5S

17.130

16.352

+778

Ghi chú: (+) giá hiện hành cao hơn giá cơ sở; (-) giá hiện hành thấp hơn giá cơ sở; giá bán hiện hành lấy theo giá bán hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

Qua theo dõi diễn biến giá xăng dầu thế giới qua các năm, thông lệ, Quý IV giá xăng dầu thế giới thường biến động khó lường nhưng chủ yếu theo xu hướng tăng do các quốc gia Châu Âu bắt đầu bước vào mùa lạnh, nhu cầu sử dụng năng lượng để sưởi ấm tăng... Trong nước, đây cũng là khoảng thời gian thị trường hàng hóa thường biến động khó lường. Để tạo nguồn lực bình ổn giá xăng dầu góp phần ổn định thị trường trong dịp cuối năm và trước, trong, sau Tết Nguyên đán năm 2015 đặc biệt trong trường hợp giá xăng dầu thế giới có thể biến động tăng cao trở lại; Liên Bộ Tài chính - Công Thương thông báo điều hành giá xăng dầu trong nước như sau:

Thứ nhất, về nguyên tắc điều hành giá xăng dầu trong nước, Việc điều hành giá xăng dầu trong nước thực hiện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước như quy định hiện hành.

Thứ hai, về phương án điều hành cụ thể, Quỹ Bình ổn giá (BOG), trích Quỹ Bình ổn giá: 300 đồng/lít,kg đối với tất cả các chủng loại xăng, dầu (các loại xăng, các loại dầu điêzen, dầu hỏa và các loại dầu madut).

Về giá bán, sau khi thực hiện trích Quỹ Bình ổn giá như trên, các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối chủ động rà soát lại phương án giá, cách tính giá theo quy định để giảm giá bán các mặt hàng xăng, dầu trong nước phù hợp với quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Thông tư số 234/2009/TT-BTC. Giá bán sau khi điều chỉnh giảm không cao hơn giá cơ sở đã bao gồm khôi phục mức trích Quỹ BOG, trong đó, giá cơ sở xăng RON 92: 22.341 đồng/lít, dầu điêzen 0,05S: 19.762 đồng/lít, dầu hỏa: 20.060 đồng/lít; dầu madút 180CST 3,5S: 16.572 đồng/kg).

Nếu tham chiếu theo giá hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, thì mức giảm tối thiểu đối với xăng là -549 đồng/lít, dầu điêzen 0,05S là đồng/lít; -478 đồng/lít; dầu hỏa: -440 đồng/lít; dầu madút 180CST 3,5S: -558 đồng/kg).Cụ thể như sau:

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở tính theo quy định

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở tính theo quy định

(1)

(2)

(3) = (1)-(2)

1. Xăng RON 92

23.560

22.341

+549

2. Dầu điêzen 0,05S

21.120

19.762

+478

3. Dầu hỏa

21.350

20.060

+440

4. Dầu madút 180CST 3,5S

17.860

16.572

+558

Thứ ba, về thời điểm thực hiện, về trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu: Áp dụng từ 18 giờ 00 ngày 23/10/2014;

Giảm giá bán các mặt hàng xăng, dầu: Do doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối quy định nhưng không muộn hơn 18 giờ 00 ngày 23/10/2014.